Privacyverklaring IKAA

Met ingang van 1 juni 2024 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De IKAA heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

 

Gegevensbescherming

Is er contact met jou dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:

- om je aan te melden voor de nieuwsbrief, uit te nodigen voor een kerkdienst, uit te nodigen voor een bijzondere activiteit of omdat je aandacht vraagt voor jouw specifieke situatie (lief – leed)

- voor ontvangst van de nieuwsbrief.

- als je een vraag aan ons stelt.

Deze gegevens gebruiken wij alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Heb je je aangemeld voor de nieuwsbrief dan sturen we je die toe zolang je je niet afmeldt. We maken deze persoonsgegevens niet openbaar en sturen ze ook niet door aan derden.

 

Beeld- en geluidgegevens

Wanneer we bij een beeld- of geluidopnamen maken dan zullen we dat kenbaar maken aan de bezoekers van de kerkdienst/activiteit. Wanneer we gebruik maken van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zullen we er op toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.

 

Diensten aan/van derden

Met elke organisatie waarvan we diensten afnemen maken we afspraken en houden we toezicht dat deze derde partij de privacyregels van de AVG in acht te nemen.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedereen van wie we persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerken heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot onze secretaris van het bestuur. Schrijf je je uit voor de nieuwsbrief dan verwijderen we die gegevens uit die database. 

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Social media

We willen berichten gemakkelijk delen en gebruiken daarvoor de button/link van Facebook. Facebook werkt met cookies. In de privacyverklaring van Facebook kan je lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Jaarlijkse check

We verifiëren jaarlijks of ons privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je ons privacybeleid niet correct dan ontvangt de secretaris van het bestuur graag een bericht hierover. Indien we gehandeld hebben in strijd met de AVG dan zullen we dit zo spoedig mogelijk veranderen. 

 

IKAA 

Dordrecht, 1 juni 2024