Over onze kerk

IKAA vanaf 1968

De Stichting IKAA bestaat sinds 1968 en organiseert iedere zondag kerkdiensten waarin de Bijbelse Boodschap op eenvoudige wijze wordt verteld, afgewisseld met het zingen van liederen, gebed en natuurlijk de ontmoeting met elkaar. De IKAA komt niet voort uit een instelling, maar wordt gedragen door verschillende kerkgenootschappen.

Deelnemende kerken zijn:

De Grote Kerk

De Andreaskerk

De Ontmoetingskerk

De Bron

De Wijnstok

De Wilhelminakerk

De Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven 

Baptisten Gemeente Dordrecht


De kerkdiensten worden gehouden in de aula van het Insula College aan de Koningstraat 294 te Dordrecht, naast Dubbelmonde. Eens in de drie maanden zijn we te gast in een van de deelnemende kerken. 

Een kerkdienst van de IKAA wordt gemiddeld door 100 mensen bezocht, door mensen met een verstandelijke beperking, maar ook door gezinnen met kinderen en anderen bezoekers die het in de reguliere kerken soms ingewikkeld vinden. 

De kerkdiensten zijn gebaseerd op de liturgie zoals die in veel protestantse kerken vorm krijgt, maar zijn ontspannen in de uitvoering. De diensten beginnen om 10.00 uur en duren ongeveer 50 minuten. Daarna zingen we enkele verzoekliederen, vieren de verjaardagen en drinken met elkaar koffie, thee of limonade. 
Om ongeveer 11.00 uur is de kerkdienst afgelopen. 

U bent van harte uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen.

Gift / Donatie

Iedere zondag wordt er een collecte voor de IKAA gehouden. Met dit geld zorgen we ervoor dat er iedere zondag een lekker kopje koffie, thee of limonade gedronken kan worden. Natuurlijk mag een koekje niet ontbreken. Naast deze versnaperingen hebben we ook onze verplichtingen wat betreft huur en onderhoud van geluidsapparatuur. Ook goede doelen organisaties worden vanuit de collecte ondersteund. De IKAA is dus afhankelijk van gemotiveerde vrijwilligers en giften.

Naast de wekelijkse collecte  kunt u ons ook helpen door nu een bijdrage te geven.
Stort daarom uw donatie op:
NL 07 ABNA 0443 3901 50 t.n.v. IKAA.
Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Collecte bonnen kan je hier bestellen.

Wil je meer informatie? Je kan je vraag e-mailen naar [email protected] of het contactformulier invullen via onderstaande knop.