Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid
Vissers van mensen
                 
Diensten
Nieuws
IKAA
Gift / Donatie
Contact
Singelkoor
Liedboek
 
Geen IKAA diensten t/m 3 januari 2022
Online diensten van de aangesloten kerken
De aangesloten kerken van de IKAA organiseren online kerkdiensten. Klik HIER
Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid
Vissers van mensen
                 
Diensten
Nieuws
IKAA
Gift / Donatie
Contact
Singelkoor
Liedboek
Vereniging Sien wil dat kerken gaan nadenken over de manier waarop zij (nog meer) een inclusieve kerk kunnen zijn. Daarom is Sien een kerkencampagne gestart. De site geeft hierover meer informatie en tips om een inclusieve kerk te worden. Klik HIER
De eerste tip: de bewoners van stichting Sprank hebben een prachtig filmpje gemaakt over Psalm 139. Klik HIER
Bron: Vereniging Sien
 
            Nieuws van PKN

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is op 1 mei 2004 verenigd uit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

De deelnemende kerken van de IKAA behoren ook tot de PKN.

De PKN plaats regelmatig nieuws op hun site. Interessant om te lezen. Klik HIER
Geen IKAA diensten t/m 3 januari

Na afloop van de dienst op 28
november j.l. heeft het DB van de
IKAA gesproken over nieuwe
maatregelen n.a.v. de laatste
corona-persconferentie.

Het bestuur heeft besloten om
voorlopig geen fysieke diensten te
organiseren. De risico’s op
besmetting zijn momenteel te groot.
Het aantal besmettingen, ook bij
gevaccineerde mensen neemt toe.
Daarnaast weten we nog niet wat
de nieuwe corona-variant omikron
uit Zuid-Afrika gaat doen.
Die verantwoordelijkheid kunnen we
en willen we als Dagelijks Bestuur
niet dragen.

Voorlopig gaan de diensten tot en
met 3 januari niet door.

Dat geldt ook voor de kerstdienst
die op 19 december stond gepland.
Op dit moment wordt nog wel
bekeken of de oorspronkelijke
Kerstviering van 19 december, op
zaterdag 18 december kan worden
opgenomen. Deze kan dan later door
iedereen bekeken worden.
Hoe u die kunt bekijken, wordt op 18
of 19 december in een extra
nieuwsbrief bekend gemaakt.
We betreuren dit besluit ten
zeerste, maar we zien geen andere
mogelijkheid om risico’s op
besmetting te voorkomen.

Het Dagelijks Bestuur van de IKAA

De Heer is om je heen om je de juiste weg te wijzen

De Heer is achter je om je in zijn armen te sluiten

De Heer is onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen

De Heer is in je om je te troosten

De Heer omgeef je als een muur wanneer andere over je vallen

De Heer is boven je om je te zegenen