Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid
Vissers van mensen
                 
Diensten
Nieuws
IKAA
Gift / Donatie
Contact
Singelkoor
Liedboek
Diensten IKAA

Lokatie Insula College                                                  
Koningstraat 294
3319 PH Dordrecht
Bestuur

De ledenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de deelnemende kerken. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken.

De leiding is in handen van het dagelijks bestuur :
- Wim Stemmer (voorzitter)
- Annemarie Bakker - Faber (secretaris)
- Ton Figee (penningmeester)
Voorzitter:

Wim Stemmer
Schorredijk 17
3297 DA Puttershoek

tel. 078-8444738

email wimstemmer@gmail.com
Secretaris:

Annemarie Bakker - Faber
Kwelder 23
3344 GL Hendrik Ido Ambacht

tel. 078 - 7852101

email annefab@hotmail.nl
Penningmeester:

Ton Figee
Prunuslaan 27
3319 HS Dordrecht

tel. 078-6210600

email ahfigee@hotmail.com

Bankgegevens IKAA

Rekeningnummer:
NL 07 ABNA 0443 3901 50 t.n.v. IKAA.

Pastoraat

Verzoek voor pastoraat kan gemeld worden bij Petra Stemmer. Het gaat om de IKAA-vrienden en familie van de vrienden, die te kennen hebben gegeven een pastorale ontmoeting te willen hebben met een van de medewerkers van de IKAA. Haar telefoonnmmer is 078-8444738.
Webmaster:

Heeft u iets leuks of belangrijks te melden voor op de site? Stuur dan uw bericht naar Dik Langevoort: Emailadres: webmaster@ikaa.nl